Banner
Navigator VIDEO - TV Arhiva video Protocol de colaborare -A.N.A.R.Z.

PARTENERI

COMISARIATUL PENTRU SOCIETATEA CIVILA

Arrhiva video

arhiva video

RECLAMA IN SITE

reclama-in-site
ccirc
Camera de Comart si Industrie Romania Cehia filiala Bacau

Newsletter

Nume:

Email:

CAUTA IN SITE

Sesizari Reclamatii

Sesizari si Reclamantii Politia Animale
Protocol de colaborare
A.N.S.V.S.A.
Facem cunoscută opiniei publice semnarea la data de 13.04.2011, a Protocolului de colaborare între Autoritatea Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, instituţie aflată în subordinea Ministerului Agriculurii şi Dezvoltării Rurale, în calitatea de autoritate în domeniul zootehnic privind ameliorarea, reproducţia, conservarea şi managementul resurselor genetice (A.N.A.R.Z.) şi Inspectoratul General de Poliţie pentru Protecţia Animalelor (I.G.P.P.A.), structură înfiinţată în cadrul C.S.C. al cărui mandat este acela de a intreprindre acţiuni în scopul protejării animalelor şi păsărilor, amendarea legislaţiei în domeniu, îmbunătăţirea cadrului normativ specific, protejarea ecosistemului şi a faunei.

Prezentul Protocol vine să întărească misiunea pe care cele două instituţii şi-au asumat-o faţă de societatea civilă şi implicit faţă de necuvâtătoare prin sprijinirea şi informarea reciprocă cu privire la: acţiunile de monitorizare şi supraveghere a modului în care sunt respectate de către deţinătorii de animale (taurine, bubaline, cabaline, ovine, caprine, porcine, iepuri, animale de blană, canide, feline, păsări, peşti, albine şi viermi de mătase) a condiţiilor sanitar-veterinare şi zootehnice privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproducţia, ameliorarea şi exploatarea animalelor în ferme şi gospodării, în cazurile de vânzare a animalelor în târguri şi oboare; sprijinirea reciprocă în vederea respectării şi aplicării actelor normative privind protecţia şi bunăstarea animalelor; punerea la dispoziţie – acolo unde situaţia o impune – a mijloacelor logistice în cadrul acţiunilor de salvare, protejare, monitorizare, constatare a modului în care sunt respectate prevederile legale în domeniul protecţiei şi bunăstării animalelor; sprijinirea, consultarea precum şi promovarea iniţiativelor legislative în domeniu; participarea de ambele părţi la acţiunile organizate pe teme de interes.

Protocolul de colaborare va fi dus la îndeplinire, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de către reprezentanţii A.N.A.R.Z. prin serviciile tehnice zonale şi cei ai I.G.P.P.A., prin centrele teritoriale.

Galerie foto: